Tình trạng hút cát non trên sông Hồng ở Khoái Châu

Tình trạng hút cát non trên sông Hồng ở Khoái Châu

Mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên đã có chỉ thị số 09 năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhưng trên địa bàn huyện Khoái Châu vẫn còn tình trạng khai thác cát non.

 5 năm trước