Trầm tích văn hoá làng Đào Quạt

Thứ 5, 15.02.2024 | 10:09:00

Làng Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi là một làng cổ ẩn chứa nhiều lớp trầm tích văn hóa, nơi sinh ra nhiều nhân kiệt cho đất nước. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, các thế hệ của làng Đào Quạt đã làm giàu thêm giá trị truyền thống để người dân thêm trân trọng, tự hào về quê hương giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.

HYTV

Tin cùng chuyên mục