Huyện Văn Lâm sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Thứ 3, 20.02.2024 | 10:09:42

Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và của quê hương, gần 190 thanh niên của huyện Văn Lâm đã sẵn sàng, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Khó khăn phòng chống bệnh dại

  Khó khăn phòng chống bệnh dại

   12 giờ trước

 • Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

  Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

   12 giờ trước

 • Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

  Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

   12 giờ trước

 • Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

  Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

   12 giờ trước

 • Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

  Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

   1 ngày trước