Ân Thi tồn tại trên 200 điểm vi phạm công trình thủy lợị

Thứ 7, 08.04.2017 | 11:02:28

Với phương châm: “Vi phạm dễ giải tỏa trước, khó giải tỏa sau”, năm 2017, huyện Ân Thi đã không có thêm điểm vi phạm công trình thủy lợi mới phát sinh. Tuy nhiên, những vi phạm cũ để lại hiện vẫn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết.

Khó khăn nhất vẫn là những vi phạm xây nhà kiên cố trên các công trình thủy lợi

Huyện Ân Thi tồn tại chủ yếu các vi phạm như trồng cây, xây dựng lều quán, nhà kiên cố, san lấp, cạp lấn dòng chảy. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã giải tỏa được 31 trường hợp vi phạm, các trường hợp vi phạm còn lại trên địa bàn huyện là 211 trường hợp. Trong đó xây nhà kiên cố 73 trường hợp, công trình phụ, nhà cấp 4, lều quán là 54 trường hợp. Một số xã có nhiều điểm vi phạm như xã Vân Du, thị trấn Ân Thi, xã Bãi Sậy, xã Bắc Sơn, trung bình số vi phạm đều trên 20 điểm.

Trong đó, Vân Du là xã có nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi nhất trên địa bàn huyện với 51 điểm vi phạm gồm 48 trường hợp vi phạm xây nhà kiên cố, tập trung chủ yếu ở khu vực kênh T8-3 và sông Quảng Lãng.

Khó khăn nhất vẫn là những vi phạm xây nhà kiên cố. Để ngăn chặn và xử lí triệt để những vi phạm trên cần có sự phối hợp và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, và đặc biệt là ý thức và sự tự giác phối hợp của người dân địa phương để trả lại mặt bằng, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.

Ngọc Hảo

Tin cùng chuyên mục