Hưng Yên tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động

Thứ 3, 24.05.2022 | 08:50:40

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào hoạt động, trong đó, có việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương đơn vị để tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI là những vấn đề đã và đang đặt ra cho Hưng Yên trong thời gian qua nhằm tiếp tục đón các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

  Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

   5 giờ trước

 • Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

  Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

   5 giờ trước

 • Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

  Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

   5 giờ trước

 • Giao ban UBND tỉnh

  Giao ban UBND tỉnh

   5 giờ trước

 • Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

  Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

   17 giờ trước