Đảm bảo an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế

Thứ 2, 02.10.2023 | 08:34:20

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp mang tính đột phá giúp người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   2 ngày trước

 • Những thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh

  Những thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh

   6 giờ trước

 • Người dân Hưng Yên bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Người dân Hưng Yên bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   7 giờ trước

 • Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hưng Yên

  Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hưng Yên

   1 ngày trước

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

   3 ngày trước