Hưng Long tuyên truyền tốt - GPMB nhanh

Hưng Long tuyên truyền tốt - GPMB nhanh

6 tháng trước
GPMB Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên chậm

GPMB Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên chậm

8 tháng trước
Lương Tài - Khi nhân dân đồng thuận

Lương Tài - Khi nhân dân đồng thuận

1 năm trước