Gương những học sinh nghèo vượt khó ở huyện Tiên Lữ

Gương những học sinh nghèo vượt khó ở huyện Tiên Lữ

  Huyện Tiên Lữ là địa phương có truyền thống hiếu học lâu đời. Nối tiếp các thế hệ đi trước, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đang không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập.

 4 năm trước