Hưng Yên phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5%

Thứ 2, 04.12.2023 | 23:23:01

Theo Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo vừa được UBND tỉnh ban hành, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 sẽ giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% và định hướng đến năm 2030 sẽ không còn hộ nghèo.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Khó khăn phòng chống bệnh dại

  Khó khăn phòng chống bệnh dại

   11 giờ trước

 • Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

  Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

   11 giờ trước

 • Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

  Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

   11 giờ trước

 • Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

  Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

   11 giờ trước

 • Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

  Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

   1 ngày trước