Huyện Phù Cừ tạo đồng thuận sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thứ 6, 01.03.2024 | 09:25:46

Thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, sau khi biết được chủ trương sẽ sáp nhập 2 xã là Tiên Tiến và Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã chỉ đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Khó khăn phòng chống bệnh dại

  Khó khăn phòng chống bệnh dại

   12 giờ trước

 • Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

  Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

   12 giờ trước

 • Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

  Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

   12 giờ trước

 • Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

  Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

   12 giờ trước

 • Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

  Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

   1 ngày trước