Huyện Kim Động tập trung nguồn lực xây dựng đô thị

Thứ 6, 01.03.2024 | 22:39:30

Những năm qua, huyện Kim Động bám sát các quy hoạch của tỉnh, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện quy hoạch vùng huyện. Đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, từng bước xây dựng huyện trở thành đô thị hiện đại, văn minh.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Khó khăn phòng chống bệnh dại

  Khó khăn phòng chống bệnh dại

   11 giờ trước

 • Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

  Xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy

   11 giờ trước

 • Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

  Trên 97% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập xã

   11 giờ trước

 • Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

  Gặp gỡ những cựu binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

   11 giờ trước

 • Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

  Nỗ lực phát triển và lan toả văn hoá đọc trong cộng đồng

   1 ngày trước