Đẩy mạnh sử dụng tài khoản VneID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Chủ nhật, 09.06.2024 | 08:51:29

Từ ngày 1/7/2024, công dân sẽ chỉ được sử dụng duy nhất 1 loại tài khoản VNeID khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Hưng Yên là tỉnh đầu tiên hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện chủ trương này của Chính phủ.  

HYTV

Tin cùng chuyên mục