Hưng Yên hỗ trợ xây mới hơn 900 căn nhà cho người có công, hộ nghèo

Thứ 5, 13.04.2017 | 10:57:31

Sáng 13/4, Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Ban chỉ đạo hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 -2015 tổ chức sơ kết, kiểm điểm tiến độ thực hiện đề án và đẩy nhanh hoàn thành đề án.

Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tính đến hết tháng 3/2017, đối với đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, xây mới được 782/848 hộ đã hoàn thành, 8 hộ đang xây dựng; nhà sửa chữa được 2.095/2.548 hộ, 18 hộ đang sửa chữa.

Đối với đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, nhà xây mới được 132/440 hộ đã hoàn thành; 146/755 hộ đã sửa chữa.

Tại cuộc họp, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh đề nghị: Đối với đề án “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” các huyện, thành phố phải rà soát, tổng hợp các đội tượng là người có công với cách mạng xong trước ngày 1/5; phấn đấu hoàn thành đề án trong năm 2017. Đối với đề án “hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo”, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại đối tượng, lập danh sách báo cáo để ban chỉ đạo làm căn cứ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án.

Hoàng Vui

Tin cùng chuyên mục