Tập trung chỉ đạo xử lý lúa cỏ hại lúa vụ Xuân

Thứ 3, 24.05.2022 | 09:01:40

Hiện nay, lúa đang trong giai đoạn đòng già - trỗ - đông sữa đây cũng là thời kỳ dễ phát hiện lúa ma hay còn gọi là lúa cỏ gây hại trên lúa. Hiện nay lúa ma đã và đang gây hại tại một số địa phương, nếu không phòng trừ kịp thời loại lúa này sẽ làm giảm năng suất lúa xuân

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

  Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

   3 giờ trước

 • Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

  Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

   3 giờ trước

 • Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

  Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

   3 giờ trước

 • Giao ban UBND tỉnh

  Giao ban UBND tỉnh

   4 giờ trước

 • Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

  Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

   15 giờ trước