Hát vang bài ca tuổi trẻ

Hát vang bài ca tuổi trẻ

3 năm trước
Hưng Yên trên đường mới

Hưng Yên trên đường mới

3 năm trước
Hưng Yên bài ca vang xa

Hưng Yên bài ca vang xa

5 năm trước
 Khúc ca mùa xuân quê hương.

Khúc ca mùa xuân quê hương.

5 năm trước
Chung dệt bức tranh quê

Chung dệt bức tranh quê

5 năm trước
Miền đất yêu thương.

Miền đất yêu thương.

5 năm trước
Tự hào mảnh đất quê hương.

Tự hào mảnh đất quê hương.

5 năm trước
Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

5 năm trước