Hát vang bài ca tuổi trẻ

Hát vang bài ca tuổi trẻ

2 năm trước
Hưng Yên trên đường mới

Hưng Yên trên đường mới

2 năm trước
Hưng Yên bài ca vang xa

Hưng Yên bài ca vang xa

4 năm trước
 Khúc ca mùa xuân quê hương.

Khúc ca mùa xuân quê hương.

4 năm trước
Chung dệt bức tranh quê

Chung dệt bức tranh quê

4 năm trước
Miền đất yêu thương.

Miền đất yêu thương.

4 năm trước
Tự hào mảnh đất quê hương.

Tự hào mảnh đất quê hương.

4 năm trước
Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

4 năm trước