Ca cảnh chèo: Hưng Yên mùa xuân về

Ca cảnh chèo: Hưng Yên mùa xuân về

2 năm trước
Khát vọng Hưng Yên

Khát vọng Hưng Yên

2 năm trước
Hưng Yên miền khát vọng

Hưng Yên miền khát vọng

2 năm trước
Gửi trọn niềm tin

Gửi trọn niềm tin

2 năm trước
Ca nhạc: Hát vang bài ca tuổi trẻ

Ca nhạc: Hát vang bài ca tuổi trẻ

3 năm trước
Hát vang bài ca tuổi trẻ

Hát vang bài ca tuổi trẻ

3 năm trước
Hưng Yên trên đường mới

Hưng Yên trên đường mới

3 năm trước
Hưng Yên bài ca vang xa

Hưng Yên bài ca vang xa

4 năm trước
 Khúc ca mùa xuân quê hương.

Khúc ca mùa xuân quê hương.

4 năm trước
Chung dệt bức tranh quê

Chung dệt bức tranh quê

4 năm trước