Thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động tổ chức đại hội Hội Khuyến học

Thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động tổ chức đại hội Hội Khuyến học

Ngày 15 - 17/12, Hội Khuyến học thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022

 7 năm trước